مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی یک شرکت در شهر تهران می باشد

مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی، به عنوان تنها سازمان رسمي و مسئول، وظيفه مهم و خطير تحقيق و بررسي مسائل مربوط به ساخت و ساز را در كشور  بر عهده داشته و اهداف و وظايفي را مطابق با اساسنامة خود به شرح زير در دستور كار دارد.طبق ماده 1 اساسنامه، هدف از تاسیس مرکز عبارت است از: تدوين و اجراي برنامه‏هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در مورد ساختمان و مسكن به طور متمركز به عنوان روش‌ها و فنون مختلف و جديد ساخت و ساز، تهيه و تدوين ضوابط و آيين‏نامه‏ ها و دستورالعمل‌هاي كاربردي آنها، صدور گواهي فني براي توليدات مصالح، راهنمايي‏هاي لازم در اجراي برنامه‏ هاي خانه‏ سازي، توليدات ساختماني متناسب با احتياجات كشور، با در نظر گرفتن شرايط اقليمي و مقتضيات محلي و صنعتي نمودن ساختمان در كشور طبق ماده 2 اساسنامه وظایف مرکز عبارت است از:   1- تحقيق وبررسي در مسائل مربوط به ساختمان (مصالح، مهندسي طراحي محيط و فعاليت‌هاي ساختماني) با استفاده از دستگاه‌هاي فيزيكي و آزمايشگاهي به شرح زير :الف) بررسي كيفي و كمي مصالح ساختماني سنتي به منظور شناخت خواص مكانيكي و فيزيكي مصالح مذكور براي استفاده بهتر و اقتصادي‏تر در ساختمان‌هاي روستايي و شهري ب) مطالعه و اظهارنظر درباره كاربرد مصالح ساختماني جديد كه قبلا در كشور وجود نداشته و يا مورد استفاده نبوده است .ج) بررسي مشكلات مربوط به طرح و روشهاي ساختماني و تجزيه وتحليل هزينه ساختمان و اجزاي متشكل به منظور يافتن طرق مختلف جهت احداث ساختمان‌هاي مورد اطمينان با صرف هزينه كمتر د) مطالعه و تحقيق درباره طرح ساختمان‌هاي مقاوم در برابر زلزله و ساير عوامل مخرب ه) بررسي و اظهارنظر در مورد ساختمان‌هاي صنعتي و پيش‏ساخته و يا پيش‏سازي قطعات ساختماني و روش‌هاي توليد آنها و) بررسي شيوه‌‏های مديريت ساختماني به منظور انتخاب و ارائه شيوه‏هاي مناسب براي بالا بردن بازده توليد ساختمان و مسكن ز) بررسي شرايط محلي نقاط مختلف كشور اعم از شرايط فيزيكي (آب و هوا، شرايط جغرافيايي و غيره) با شرايط اجتماعي و اقتصادي به منظور استفاده در تحقيقات ساختماني و مهندسي محيط ح) مطالعه و تحقيق به منظور تهيه و تدوين استانداردها، معيارها و ضوابط و آيين‏نامه‏هاي علمي و فني و اجرايي مربوط به ساختمان و مسكن، با توجه به شرايط اقليمي، اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و پيشنهاد استانداردها براي تصويب مراجع مربوط ط) بررسي و ارزشيابي روش‌هاي ساختماني در خانه‏سازي شهري و روستايي در مناطق مختلف كشور، به منظور تهيه پروژه‏هاي تيپ براي احداث خانه‏ هاي نمونه   2ـ انتشار و توزيع نتايج حاصل از تحقيقات و پژوهش‌هاي فوق به شرح زير:الف) انتشار كتاب‌ها، گزارش‌ها و مجلات فني مربوط به امور ساختمان و مسكن و انتشار مجموعه‏هاي فني در مورد مصالح و لوازم ساختماني موجود در كشور ب) تشكيل كنفرانس، سمينار و دوره‏هاي آموزشي با همكاري سازمان‌هاي مربوط د) تأسيس مراكزي از جمله مركز اطلاعات و مدارك ساختماني دركشور با همكاري سازمان‌هاي مربوط ه) انجام آزمايش‌هاي فني و ارائه خدمات تحقيقي و همچنين صدور گواهينامه‏ هاي فني براساس آزمايش‌هاي انجام شده در مورد مصالح و روش اجراي ساختمان و تهيه لوازم ساختماني جديد براي مؤسسات و افراد متقاضي در مورد وسايل ساختمان و مسكن، در مقابل دريافت حق‏ الزحمه ز) همكاري با مؤسسات تحقيقاتي مشابه خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط