آگهي مزایده فروش املاك اداره كل راه و شهرسازي لارستان

آگهي مزایده فروش املاك اداره كل راه و شهرسازي لارستان

تاریخ انتشار: از ساعت ۸: ۰۰ صبح مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تاریخ بازگشایی: ساعت ۹: ۰۰ صبح مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

ادامه خبر
تکمیل مسکن مهر قلات خانی لارستان

تکمیل مسکن مهر قلات خانی لارستان

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها، از طریق درگاه سامانه ...

ادامه خبر
فراخوان مناقصه عمومي عمليات اجرایی تکمیل راه های دسترسی و بهسازی

فراخوان مناقصه عمومي عمليات اجرایی تکمیل راه های دسترسی و ...

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها، از طریق درگاه سامانه ...

ادامه خبر
تجدید مناقصه عمومی تکمیل عملیات خاکی و ابنیه فنی و اجرای اساس باند دوم محور علامرودشت – احشام

تجدید مناقصه عمومی تکمیل عملیات خاکی و ابنیه فنی و ...

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها، از طریق درگاه سامانه ...

ادامه خبر
آگهي مزایده اجاره و فروش املاك اداره كل راه و شهرسازي لارستان در لار وگراش

آگهي مزایده اجاره و فروش املاك اداره كل راه و ...

این اداره کل در نظر دارد قطعاتی به شرح جدول ذیل، واقع در شهرهای گراش و لاررا از طریق مزایده ...

ادامه خبر
نصب و فعالسازی ١٨ دوربین جاده ای در محور هاى مواصلاتى

نصب و فعالسازی ١٨ دوربین جاده ای در محور هاى ...

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لارستان، علیرضا راستیار مدیریت راهداری این اداره کل در خصوص نصب ...

ادامه خبر
شرایط ثبت نام طرح اقدام ملی در حوزه استحفاظی اداره کل راه وشهرسازی لارستان

شرایط ثبت نام طرح اقدام ملی در حوزه استحفاظی اداره ...

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لارستان، موسی میرزایی مدیریت مسکن و ساختمان این اداره کل از ...

ادامه خبر
شروع عملیات اجرایی راه روستایی چاه ریگی بخش صحرای باغ لارستان در قالب طرح ملی ابرار

شروع عملیات اجرایی راه روستایی چاه ریگی بخش صحرای باغ ...

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لارستان، مهندس علیرضا راستیار مدیریت راهداری این اداره کل از شروع ...

ادامه خبر
رفع نقطه پرتصادف فال ( تقاطع غیر همسطح) در محور مهر – گله دار

رفع نقطه پرتصادف فال ( تقاطع غیر همسطح) در محور ...

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها، از طریق درگاه سامانه ...

ادامه خبر
متقاضیان حوزه ساخت و ساز مراقب دلالان و سودجویان باشند !

متقاضیان حوزه ساخت و ساز مراقب دلالان و سودجویان باشند ...

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لارستان، مهندس علی منصوری رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ...

ادامه خبر
تکمیل عملیات احداث راه های طرفین تونل شهید باقری (اجرای آسفالت رویه ( توپکا))

تکمیل عملیات احداث راه های طرفین تونل شهید باقری (اجرای ...

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها، از طریق درگاه سامانه ...

ادامه خبر
اجرای عملیات راهداری حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی لارستان

اجرای عملیات راهداری حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی ...

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها، از طریق درگاه سامانه ...

ادامه خبر
تجدید آگهی مناقصه عمليات تكميلي محور علامرودشت-خنج

تجدید آگهی مناقصه عمليات تكميلي محور علامرودشت-خنج

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها، از طریق درگاه سامانه ...

ادامه خبر
نگهداري و حفاظت از اراضي دولتي، حوزه استحفاظی اداره کل واقع در شهرستان های لار-گراش-خنج-مهر –لامرد و...

نگهداري و حفاظت از اراضي دولتي، حوزه استحفاظی اداره کل ...

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها، از طریق درگاه سامانه ...

ادامه خبر