آگهي مزایده اجاره و فروش املاك اداره كل راه و شهرسازي لارستان در لار وگراش

آگهي مزایده اجاره و فروش املاك اداره كل راه و شهرسازي لارستان در لار وگراش

اين اداره كل در نظر دارد قطعاتی به شرح جدول ذيل، واقع در شهرهای گراش و لاررا از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد ،با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( www.setadiran.ir )وباشماره مزایده ۲۰۹۸۰۰۳۳۶۲۰۰۰۰۰ 3 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی لارستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی لارستان

    اداره کل راه و شهرسازی لارستان یک سازمان دولتی در شهر لارستان می باشد

      نظرات