صدور حكم قضايي براي  متخلف شكارو صيد در منطقه حفاظت شده كركس نطنز

صدور حكم قضايي براي متخلف شكارو صيد در منطقه حفاظت شده كركس نطنز

سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نطنز گفت : براي متخلف شكار و صيد در منطقه حفاظت شده كركس به اتهام شكار يك بز وحشي، نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز حكم قضايي صادر شد .

به گزارش«پارما» عليرضا غلامي اظهارداشت: دادگاه كيفري نطنز به استناد بند 6،9و 18 قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز و بند ب ماده 12 و 14 قانون شكار و صيد متهم را به پرداخت دو فقره جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال و تحمل حبس به مدت 21 ماه محكوم و اسلحه و مهمات و ادوات شكار متهم به نفع دولت ( سازمان كاشف) ضبط گردد .

وي خاطر نشان كرد : بر اساس (( قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز )) نگهداري و حمل سلاح شكاري قاچاق جرم محسوب گرديده و همچنين طبق بند ب ماده 12 قانون شكار و صيد ، شكار غير مجاز جانوران وحشي جرم محسوب شده و مستوجب مجازات مي باشد .

منطقه حفاظت شده كركس با وسعت بيش از 114 هزار هكتار به محدوده اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و كوهستان اطلاق مي شود كه از لحاظ ضرورت حفظ و تكثير نسل جانوران وحشي يا حفظ يا احيا رستنيها و وضع طبيعي آن داراي اهميت خاصي بوده و تحت حفاظت قرار مي گيرد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات