شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس برنده ی مناقصه ی نیروگاه سیکل ترکیبی  آبادان

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس برنده ی مناقصه ی ...

طی مناقصه ای که در تیرماه سال جاری در نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان برگزار شد شرکت مدیریت تولید برق جنوب ...

ادامه خبر
اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در نیروگاههای کازرون و کنگان

اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در نیروگاههای کازرون ...

طرح بسیج ملی کنترل فشار خون همزمان با اجرای آن در سراسر کشور از نیمه دوم خردادماه تا نیمه اول ...

ادامه خبر
برگزاری مسابقه ی شطرنج در نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

برگزاری مسابقه ی شطرنج در نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

هفتمین دوره مسابقات داخلی شطرنج ۲۵ تیرماه در سالن اجتماعات نیروگاه کازرون برگزار شد. هفتمین دوره مسابقات داخلی شطرنج ۲۵ ...

ادامه خبر
جام پاسداشت همکار

جام پاسداشت همکار

جام پاسداشت همکار یک دوره مسابقه داخلی والیبال تحت عنوان جام پاسداشت همکار با آغاز نیمه دوم مهرماه در سالن ...

ادامه خبر