شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس برنده ی مناقصه ی نیروگاه سیکل ترکیبی  آبادان

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس برنده ی مناقصه ی نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان

طی مناقصه ای که در تیرماه سال جاری در نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان برگزار شد شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس با کسب امتیازات لازم بعنوان تامین کننده ی نیروی انسانی این نیروگاه انتخاب شد.

طی مناقصه ای که در تیرماه سال جاری در نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان برگزار شد شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس با کسب امتیازات لازم بعنوان تامین کننده ی نیروی انسانی این نیروگاه انتخاب شد.

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس با داشتن تجربه ای ارزنده در تامین نیروی انسانی و انجام فعالیتهای جانبی نیروگاه نیشابور به مدت یکسال و نیز تجربه ای چهار ساله در نیروگاههای بادی بینالود و دیزباد توانست امتیازات لازم را جهت تامین نیروی انسانی نیروگاه آبادان بدست آورد. نیروگاه آبادان با چهار واحد گازی و دو واحد بخار و ظرفیت ۸۱۵ مگاوات در کیلومتر ۶ جاده ی آبادان – ماهشهر واقع شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

منبع خبر

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس یک شرکت در شهر شیراز می باشد

نظرات