جام پاسداشت همکار

جام پاسداشت همکار

جام پاسداشت همکار

یک دوره مسابقه داخلی والیبال تحت عنوان جام پاسداشت همکار با آغاز نیمه دوم مهرماه در سالن ورزشی نیروگاه کازرون برگزار گردید. در این مسابقات که به صورت چهارجانبه و به مناسبت فرا رسیدن دوره بازنشستگی آقای مهندس عبدالکریم نوذری - معاونت تولید نیروگاه - و بزرگداشت ۲۱ سال خدمت صادقانه وی در عرصه ورزش و کار در نیروگاه کازرون برگزار گردید. چهار تیم از واحدهای مختلف نیروگاه به رقابت پرداختند. در پایان طی مراسمی که با حضور مسئولین نیروگاه و نیز کلیه ورزشکاران از زحمات ایشان با تقدیم گل و جام پاسداشت قدردانی گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

    منبع خبر

    شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

    شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

    شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس یک شرکت در شهر شیراز می باشد

    نظرات