بحران بارش های نوروزی

بحران بارش های نوروزی

به جویی که یک روز گذشت آب نسازد خردمند ازو جای خواب فردوسی بزرگ من از بی نوایی نیم روی ...

ادامه خبر
نشست تخصصی “زمین شناسی سیل های اخیر ایران”

نشست تخصصی “زمین شناسی سیل های اخیر ایران”

گزارش نشست تخصصی زمین‌شناسی سیل‌های اخیر و مطالعه‌ی زمین‌شناختی تغییرات اقلیمی شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ در ۱۴ اردیبهشت ماه و ...

ادامه خبر
دکتر ندایی

دکتر ندایی

دریافت رزومه خانم دکتر ندایی

ادامه خبر
دکتر ندری

دکتر ندری

دریافت رزومه آقای دکتر ندری

ادامه خبر
دکتر قلمقاش

دکتر قلمقاش

دریافت رزومه آقای دکتر قلمقاش

ادامه خبر