تشکیل اولین جلسه مجازی اعضای هیات رییسه انجمن زمین شناسی ایران

تشکیل اولین جلسه مجازی اعضای هیات رییسه انجمن زمین شناسی ایران

،با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ جلسه اعضای هیات رییسه انجمن زمین

.شناسی ایران در ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت انجمن زمین شناسی ایران

    منبع خبر

    انجمن زمین شناسی ایران

    انجمن زمین شناسی ایران یک انجمن می باشد

      نظرات