خبر زمین لرزه تهران

خبر زمین لرزه تهران

زلزله خفیف دقایقی قبل در تهران و دماوند رخ داد. لینک اصل خبر در سایت انجمن زمین شناسی ایران

    منبع خبر

    انجمن زمین شناسی ایران

    انجمن زمین شناسی ایران یک انجمن می باشد

      نظرات