تقاطع غير هم سطح كارزان در محور ايلام- حميل – كرمانشاه در حال مطالعه است

تقاطع غير هم سطح كارزان در محور ايلام- حميل – ...

مهندس كاظمي مديركل راه و شهرسازي استان ايلام در بازديد استاندار ايلام در محل اين تقاطع گفت: كار مطالعه پل ...

ادامه خبر
رفع گره ترافيكي منطقه گلان در محور ايلام- مهران با تكميل و  آسفالت واريانت اين منطقه

رفع گره ترافيكي منطقه گلان در محور ايلام- مهران با ...

مهندس كاظمي مديركل راه وشهرسازي استان ايلام ضمن بازديد از مراحل نهايي تكميل واريانت گلان از اهميت بالاي آن در ...

ادامه خبر
پل زيرگذر ارغوان شهر ايلام زير بار ترافيك قرار گرفت

پل زيرگذر ارغوان شهر ايلام زير بار ترافيك قرار گرفت

اين پل زير گذر با هدف رفع گره ترافيكي ورودي شهر ايلام از سمت حميل و دسترسي لاين برگشت كنارگذر ...

ادامه خبر
بازديد مديركل راه وشهرسازي استان ايلام از محل برگزاري آزمون ورود به حرفه مهندسان

بازديد مديركل راه وشهرسازي استان ايلام از محل برگزاري آزمون ...

مهندس كاظمي مديركل راه وشهرسازي استان ايلام از محل برگزاري آزمون ورود به حرفه مهندسان بازديد كرد. به گزارش اداره ...

ادامه خبر
حضور و هماهنگي  مداوم مهندس كاظمي مديركل راه وشهرسازي و جناب سرهنگ همتي زاده فرمانده پليس راه استان ...

حضور و هماهنگي مداوم مهندس كاظمي مديركل راه وشهرسازي و ...

مهندس كاظمي مديركل راه وشهرسازي و جناب سرهنگ همتي زاده فرمانده پليس راه استان ايلام در محورهاي ارتباطي منتهي به ...

ادامه خبر
تفكيك ترافيك محورهاي منتهي به ايلام و مرز بين المللي مهران در ايام اربعين با بهره برداري از تونل قلا...

تفكيك ترافيك محورهاي منتهي به ايلام و مرز بين المللي ...

مهندس كاظمي مديركل راه وشهرسازي استان ايلام پس از زير بار ترافيك قرار گرفتن تونل قلاجه گفت: با بهره برداري ...

ادامه خبر
برگزاري آزمون ورود به حرفه مهندسان استان ايلام در تاريخ 18 و 19  مهر سال جاري

برگزاري آزمون ورود به حرفه مهندسان استان ايلام در تاريخ ...

آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته هاي هفت گانه مهندسي ساختمان و 13 صلاحيت همزمان با سراسر كشور در ...

ادامه خبر
زير بار ترافيك قرار گرفتن تونل قلاجه در استان ايلام با نصب تأسيسات كامل روشنايي و تهويه براي تردد زا...

زير بار ترافيك قرار گرفتن تونل قلاجه در استان ايلام ...

با حضور مهندس كاظمي مديركل راه وشهرسازي استان ايلام تونل قلاجه در محور ايلام- ايوان- كرمانشاه با نصب تأسيسات كامل ...

ادامه خبر
تلاش براي توسعه راههاي ارتباطي استان ايلام در محورهاي اربعين همچنان ادامه دارد.

تلاش براي توسعه راههاي ارتباطي استان ايلام در محورهاي اربعين ...

با نزديك شدن به ايام اربعين و افزايش تردد زائرين در محورهاي ارتباطي استان ايلام تلاش مجموعه راه وشهرسازي استان ...

ادامه خبر
برگزاري جلسه كارگروه امور زيربنايي استان ايلام جهت بررسي طرح هاي صنعتي، دامي و خدماتي

برگزاري جلسه كارگروه امور زيربنايي استان ايلام جهت بررسي طرح ...

برگزاري جلسه كارگروه امور زيربنايي استان ايلام جهت بررسي طرح هاي صنعتي، دامي و خدماتي جلسه كارگروه امور زيربنايي استان ...

ادامه خبر
رفع تصرف 56570 متر مربع از اراضي ملي و دولتي استان ايلام توسط يگان حفاظت از اراضي اداره كل راه وشهرسازي استان در شش ماهه...

رفع تصرف 56570 متر مربع از اراضي ملي و دولتي ...

مهندس كاظمي مديركل راه و شهرسازي استان ايلام در جلسه شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي استان گفت: ...

ادامه خبر
عمليات چهار بانده شدن چند قسمت از مسير ايلام – مهران ظرف چند روز آينده تكميل مي شود

عمليات چهار بانده شدن چند قسمت از مسير ايلام – ...

در بازديد مهندس كاظمي مديركل راه و شهرسازي به همراه جناب سرهنگ همتي زاده فرمانده پليس راه استان از محور ...

ادامه خبر
برگزاري جلسه شوراي هماهنگي راه وشهرسازي استان ايلام

برگزاري جلسه شوراي هماهنگي راه وشهرسازي استان ايلام

شوراي هماهنگي راه وشهرسازي استان ايلام به رياست مديركل راه و شهرسازي استان و حضور مديران كل و مسئولين ادارات ...

ادامه خبر
تشريح توسعه زيرساختهاي حمل و نقل استان از زبان مديركل راه وشهرسازي استان ايلام

تشريح توسعه زيرساختهاي حمل و نقل استان از زبان مديركل ...

مهندس علي اصغر كاظمي مديركل راه وشهرسازي استان ايلام طي گزارشي به تشريح توسعه زيرساختهاي حمل و نقل استان پرداخت ...

ادامه خبر