رفع تصرف 225  هزارمتر مربع از اراضي ملي و دولتي استان ايلام توسط يگان حفاظت از اراضي اداره كل راه وش...

رفع تصرف 225 هزارمتر مربع از اراضي ملي و دولتي استان ايلام توسط يگان حفاظت از اراضي اداره كل راه وش...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات