پی گیری احداث مسکن برای مدد جویان سازمان بهزیستی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در جلسه مدیران کل و معاونین و کارشناسان را...

پی گیری احداث مسکن برای مدد جویان سازمان بهزیستی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در جلسه مدیران کل و معاونین و کارشناسان را...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات