پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

در جلسه مدیریت پسماند شهرستان رباط کریم مطرح شد: ضرورت ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات زیست محیطی

سومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان رباط کریم در سال ۹۷ به ریاست معاون فنی و عمرانی فرمانداری و سایر اعضاء در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، در این جلسه معاون فرمانداری ضمن اشاره به مدیریت صحیح پسماندهای تولیدی مراکز دپو و دفن زباله در ...[…]