تخریب اراضی سبزی و صیفی کاری غیر بهداشتی با حکم قضایی در شهریار

تخریب اراضی سبزی و صیفی کاری غیر بهداشتی با حکم قضایی در شهریار

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات