برگزاری دوره آموزشی محیط زیست در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بهارستان

برگزاری دوره آموزشی محیط زیست در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بهارستان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات