بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان

پنجشنبه، 22، آذر، 1397 | Thursday، 13 December، 2018
اخبار شورای شهر سیرجان

نخاله های ساختمانی موضوع بحث کمیسیون خدمات شهری

نخاله های ساختمانی  موضوع بحث کمیسیون  خدمات شهری

جلسه کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر سیرجان با حضور اعضاء این کمیسیون و ریاست اداره محیط زیست – منابع طبیعی – مسکن و شهر سازی – جهاد کشاورزی – معاونت خدمات شهری شهرداری و سرپرست سازمان پسماند با موضوع بررسی و ارائه راهکارهای لازم در خصوص نحوه دپو و ساماندهی محل ...[…]

شورای شهر سیرجان پنجشنبه 24 آبان 1397