سایت بازیافت زباله شهرداری سیرجان بزودی وارد فاز عملیاتی می شود

سایت بازیافت زباله شهرداری سیرجان بزودی وارد فاز عملیاتی می شود

طاهره جهانشاهی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر سیرجان از تغییر فاز پروژه سایت بازیافت زباله شهر سیرجان از مطالعاتی به عملیاتی خبر داد .

جهانشاهی با اظهار اینکه جلسه بررسی نهایی طرح راه اندازی سایت بازیافت  پسماند  شهرداری سیرجان با حضور نماینه مشاور طرح ( معاونت  تحقیقات و فناوری  دانشگاه علوم پزشکی  کرمان) ، اعضاء شورای شهر سیرجان ، معاونت خدمات شهری شهرداری سیرجان و مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری  برگزار گردید که پس از بحث و گفت و گو و نحوه راه اندازی کارخانه بازیافت و ورود به فاز اجرایی  در هفته اتی تصمیمات لازم اتخاذ گردید و مقرر شد  در اسرع وقت مدیر عامل سازمان پسماند ضمن هماهنگی با واحدهای فنی و عمرانی شهرداری  کار تصطیح موقعیت سایت مذکور ر به انجام رسانند و همچنیین فرایند خرید تجهیات کارخانه و احداث سوله  نیز در دستور کار شهرداری قرار گیرد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سیرجان

    منبع خبر

    شورای شهر سیرجان

    شورای شهر سیرجان یک شورای شهر در شهر سیرجان می باشد

      نظرات