پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

واحد دو نیروگاه گازی خلیج فارس برای انجام تعمیرات نیمه اساسی از شبکه برق خارج شد

واحد دو نیروگاه گازی خلیج فارس برای انجام تعمیرات نیمه اساسی از شبکه برق خارج شد

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس- در این خروج که طی برنامه ریزی‌های قبلی انجام گرفت قسمت‌های مختلف واحد دو، از قبیل: بررسی و بازدید پره‌های ثابت و متحرک توربین و کمپرسور و محفظه احتراق انجام می‌پذیرد. لازم به ذکر است که در بازدید‌های نیمه اساسی تعمیرات قسمت‌های مختلف که نیاز ...[…]