با تلاش متخصصان نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ بازسازی کامل یک دستگاه اره نواری

با تلاش متخصصان نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ بازسازی کامل یک دستگاه اره نواری

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات