مطابق با جدول برنامه ریزی محقق شده است؛ پیشرفت 25 درصدی فعالیت های تعمیرات واحد 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی

مطابق با جدول برنامه ریزی محقق شده است؛ پیشرفت 25 درصدی فعالیت های تعمیرات واحد 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات