۲۴۰ هزار دلار صرفه جویی ارزی برای کشور با تعمیر کارت های الکترونیک مهم و حیاتی PKR-PT8153، توسط پرسنل آزمایشگاه الکترونیک نیروگاه طوس

۲۴۰ هزار دلار صرفه جویی ارزی برای کشور با تعمیر کارت های الکترونیک مهم و حیاتی PKR-PT8153، توسط پرسنل آزمایشگاه الکترونیک نیروگاه طوس

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات