بااحترام و اهدای تحیت وافره

لذا برخود لازم می‌دانیم فرارسیدن هفته قوه قضاییه را به مجموعه متعهد و خدوم این ...

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان درگذشت ...

درگذشت همکار گرامی، عضو پایه یک گروه عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مرحوم ...

طی پیامی/ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ...

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در پیامی درگذشت مهندس عباس صالحی عضو این سازمان ...

تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسان

بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی سرپرست دفتر توسعه مهندس ساختمان، اعتبار پروانه‌های اشتغال ...

درگذشت عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ...

درگذشت همکار گرامیمان مرحوم مغفور مهندس آرمان شاه ویسی را به خانواده داغدار آن مرحوم ...

قابل توجه اعضای محترمی که موفق به ...

قابل توجه اعضای محترمی که موفق به تکمیل فرم خوداظهاری در سامانه اندازیار نشده‌اند:.به اطلاع ...

دیدار فرماندهان ارشد نیروی دریایی با رئیس ...

در این دیدار پس از بحث و تبادل نظر، خواستار نامگذاری.یکی از میادین و خیابانهای ...

دیدار نمایندگان ورزشکاران سنندج با اعضای شورای ...

در این دیدار که با حضور آقایان: حسینی، حاج اسد عبدی، باقرمحمدی، میلاد سیار بعنوان ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر سنندج

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستانشرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

شرکت آب و فاضلاب استان کردستانشرکت آب و فاضلاب استان کردستان

شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

شرکت آب و فاضلاب استان کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستانشرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

آمایش سرزمین وطن

آمایش سرزمین وطن یک شرکت در شهر سنندج می باشد

کان جویان زاگرس

کان جویان زاگرس یک شرکت در شهر سنندج می باشد

ژئوپی

ژئوپی یک شرکت در شهر سنندج می باشد

مهندسین مشاور شهر سنندج

آمایش سرزمین وطنآمایش سرزمین وطن

آمایش سرزمین وطن

آمایش سرزمین وطن یک شرکت در شهر سنندج می باشد

کان جویان زاگرسکان جویان زاگرس

کان جویان زاگرس

کان جویان زاگرس یک شرکت در شهر سنندج می باشد

ژئوپیژئوپی

ژئوپی

ژئوپی یک شرکت در شهر سنندج می باشد

روژین روژین

روژین

روژین یک شرکت در شهر سنندج می باشد

راه یاب کردستانراه یاب کردستان

راه یاب کردستان

راه یاب کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

خاک بتن کردستانخاک بتن کردستان

خاک بتن کردستان

خاک بتن کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

پیمانکاران شهر سنندج

یمسویمسو

یمسو

یمسو یک شرکت در شهر سنندج می باشد

هیوالردهیوالرد

هیوالرد

هیوالرد یک شرکت در شهر سنندج می باشد

هیمن کار برترهیمن کار برتر

هیمن کار برتر

هیمن کار برتر یک شرکت در شهر سنندج می باشد

هیمن سازه غربهیمن سازه غرب

هیمن سازه غرب

هیمن سازه غرب یک شرکت در شهر سنندج می باشد

هیمن راههیمن راه

هیمن راه

هیمن راه یک شرکت در شهر سنندج می باشد

هیمن پی سنندجهیمن پی سنندج

هیمن پی سنندج

هیمن پی سنندج یک شرکت در شهر سنندج می باشد