ثبت نام متقاضیان طرح اقدام ملی در ...

محمد صدیق ثابتی مدیر کل راه وشهرسازی کردستان ازآغاز ثبت نام متقاضیان مسکن در طرح ...

بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی ...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان مهندس محمدزاده رئیس هیئت‌مدیره ...

دومین مانور آموزشی تمرینی شمال غرب کشور ...

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار کردستان، به مناسبت هفته پدافند غیر‌عامل دومین مانور تمرینی ...

حضور پرشور کارکنان شرکت آب و فاضلاب ...

گزارش تصویری حضور پرشور مدیران ارشد و کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان ...

حضور شهردار و كاركنان شهرداری قروه در ...

گزارش تصویری از حضور شهردار و کارکنان شهرداری قروه در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان

اجرای عملیات آسفالت خیابان شهدای شرقی ناحیه ...

به گزارش روابط عمومی شهرداری قروه اجرای عملیات روکش آسفالت خیابان شهدای شرقی واقع در ...

برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری قروه

به گزارش روابط عمومی شهرداری قروه.جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری با محوریت پیشگیری، آمادگی و ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی استان کردستان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستانشرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستانشرکت آب و فاضلاب استان کردستان

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

   شرکت توزیع نیروی برق استان کردستانشرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

   شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

   شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

    معدن پوکه عبدی

    معدن پوکه عبدی یک شرکت در شهر قروه می باشد

     آمایش سرزمین وطن

     آمایش سرزمین وطن یک شرکت در شهر سنندج می باشد

      کان جویان زاگرس

      کان جویان زاگرس یک شرکت در شهر سنندج می باشد

       مهندسی مشاور استان کردستان

       آمایش سرزمین وطنآمایش سرزمین وطن

       آمایش سرزمین وطن

       آمایش سرزمین وطن یک شرکت در شهر سنندج می باشد

       کان جویان زاگرسکان جویان زاگرس

       کان جویان زاگرس

       کان جویان زاگرس یک شرکت در شهر سنندج می باشد

       ژئوپیژئوپی

       ژئوپی

       ژئوپی یک شرکت در شهر سنندج می باشد

       روژین روژین

       روژین

       روژین یک شرکت در شهر سنندج می باشد

       راه یاب کردستانراه یاب کردستان

       راه یاب کردستان

       راه یاب کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

       خاک بتن کردستانخاک بتن کردستان

       خاک بتن کردستان

       خاک بتن کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

       پیمانکاران استان کردستان

       یمسویمسو

       یمسو

       یمسو یک شرکت در شهر سنندج می باشد

       هیوالردهیوالرد

       هیوالرد

       هیوالرد یک شرکت در شهر سنندج می باشد

       هیمن کار برترهیمن کار برتر

       هیمن کار برتر

       هیمن کار برتر یک شرکت در شهر سنندج می باشد

       هیمن سازه غربهیمن سازه غرب

       هیمن سازه غرب

       هیمن سازه غرب یک شرکت در شهر سنندج می باشد

       هیمن راههیمن راه

       هیمن راه

       هیمن راه یک شرکت در شهر سنندج می باشد

       هیمن پی سنندجهیمن پی سنندج

       هیمن پی سنندج

       هیمن پی سنندج یک شرکت در شهر سنندج می باشد