شهرداری تاکستان در سال 1337 و در پی درخواست مردم ازمقامات کشور در مکان فعلی تاسیس و شروع به فعالیت نمود. اولین شهردار تاکستان آقای یدالله رحمانی از افراد معتمد و کاردان شهر بود که پس از گذشت چندین دهه در میان شهروندان به نیکی از ایشان یاد می شود، شهرداری تاکستان در دوره مذکور  با تعداد 10 نفر نیروی انسانی که مسولیت کلیه امور اداری و خدماتی شهر را بعهده داشتند فعالیت نسبتا مستمر و قابل اعتنایی را در چارچوب وظایف خود ارائه می دادند ضمن اینکه تا سال 65 و قبل از اصلاح قوانین، ادارات خدماتی نظیر اداره آب و برق بعنوان زیرمجموعه شهرداری به فعالیت می پرداختند و پس از اصلاح قوانین بعنوان شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو به فعالیت های خود ادامه دادند.  در گذر زمان و با بهبود شرابط مالی و کمک های بلاعوض دولت شهرداری نسبت به خرید ماشین های آتش نشانی و تجهیزات مربوطه و همچنین احداث کشتارگاه دام نیز اقدام نمود. جالب است بدانید که در برهه ای از زمان شهر تاکستان از توابع استان مرکزی محسوب می گردید، از این رو تعاملات با مرکز استان به دلایل مختلف در حد بسیار نازل و ناکافی قرار داشت، به هر روی تا قبل از سال 60 و پیش از تاسیس فرمانداری، بطور کلی شهرداری متولی بلافصل تمام خدمات عمومی و اداری شهر محسوب می گردید و انتخاب شهرداران نیز از طریق مدیران استان متبوع صورت می پذیرفت، کما اینکه در سال های قبل از تشکیل انجمن های شهر غالب شهرداران غیربومی بوده و تنها اسماعیل صمدی پس از سالها بعنوان یک نیروی بومی شهردار تاکستان شد که با احداث کانال در بافت میانی شهر ( که در حال حاضر به بافت جنوبی شهر تغییر یافته است) تحولی بنیادین در بحث کارهای زیربنایی و عمرانی شهر ایجاد نمود. گفتنی است پس از انقلاب شکوهمند اسلامی توسعه و گسترش شهر به سمت شمال شتاب بیشتری گرفت و تمایل شهروندان به حضور در مسیر جاده اصلی شدت یافت که همین امر موجب بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم و شهروندان گردید. درهمین راستا کانال واقع در انتهای خیابان های اصلی شهر مانند خیابان ولیعصر، توحید، حجتی، کافی و مطهری بعنوان بلوار شهید بهشتی، توسط شهردار وقت ( حاج علی رحمانی) تغییر کاربری و چهره داد.  در رهگذر پیشرفت های کشور در زمینه های مختلف شهر تاکستان به واسطه ظرفیت موجود و همچنین نزدیکی به پایتخت مورد توجه صنعتگران و صاحبان سرمایه قرار گرفته این این امر منجر به احداث و راه اندازی کارخانجات تولیدی فراوان در شرق و غرب شهر گردید.  شهرداران زیادی در طول 60 سال متصدی امور شهری در شهر تاکستان بوده اند که به ترتیب می توان از 1- یدالله رحمانی 2- اسماعیل صمدی 3- غفاری 4- مرتضی فهامی 5- میرحسینی 6- میر شفیعی 7- حاج علی رحمانی 8- رحیم شیرازی 9- کریم شایان راد 10- مجید کشاورز مهر 11- حسین طاهرخانی 12- گودرز رحمانی 13- رضا طاهرخانی 14- شهروز رحمانی 15- اصغر تقی پور 16- حسین بهزادپور و محمد پیری یاد نمود که هم اکنون آقای مهندس محمد پیری بعنوان منتخب شورای پنجم شهر تاکستان در حال انجام وظیفه می باشد.