بازدید مدیرکل بازرسی استانداری از فرمانداری شهرستان ...

بازدید مدیرکل بازرسی استانداری از فرمانداری شهرستان تاکستان به گزارش روابط عمومی شهرداری تاکستان، معصومه ...

با حکم زاهدی استاندار قزوین محمد پیری ...

با حکم استاندار قزوین شهردار جدید تاکستان منصوب شد. به پیشنهاد شورای اسلامی شهر تاکستان ...

مسابقه مهیج و با نشاط «آتش نشان ...

مسابقه مهیج و با نشاط «آتش نشان کوچک» در شهر «تاکستان» برگزار شد. به گزارش ...

حفاری و لوله گذاری در تقاطع خیابان ...

✅ به گزارش تیم رسانه ای اخبار مدیریت شهری، امروز مورخه ۲۶ فروردین ۹۸، به ...

لزوم رفع مشکلات باقی مانده در حوزه ...

لزوم رفع مشکلات باقی مانده در حوزه حقوق شهروندی در شهرداری تاکستان رضا طاهرخانی سرپرست ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر تاکستان

شرکت راه و ساختمانی تابش نیای تاکستان

شرکت راه و ساختمانی تابش نیای تاکستان یک شرکت در شهر تاکستان می باشد

پیمانکاران شهر تاکستان

شرکت راه و ساختمانی تابش نیای تاکستان شرکت راه و ساختمانی تابش نیای تاکستان

شرکت راه و ساختمانی تابش نیای تاکستان

شرکت راه و ساختمانی تابش نیای تاکستان یک شرکت در شهر تاکستان می باشد