مناسب سازی چهارراه ۲۲ بهمن آغاز گردید. (گزارش تصویری)

مناسب سازی چهارراه ۲۲ بهمن آغاز گردید. (گزارش تصویری)

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تاکستان

  منبع خبر

  شهرداری تاکستان

  شهرداری تاکستان

  شهرداری تاکستان یک شهرداری در شهر تاکستان می باشد

   نظرات