اطلاعیه - کنترل و رسیدگی به چاه های جذبی واحدهای مسکونی ظرف دو تا سه سال

اطلاعیه - کنترل و رسیدگی به چاه های جذبی واحدهای مسکونی ظرف دو تا سه سال

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تاکستان

  منبع خبر

  شهرداری تاکستان

  شهرداری تاکستان

  شهرداری تاکستان یک شهرداری در شهر تاکستان می باشد

   نظرات