کمیسیون تلفیق عمران، حمل و نقل و ترافیک با...

کمیسیون تلفیق عمران، حمل و نقل و ترافیک با...بررسی قرار داد پروژه تله سر و برج تله سر اولین دستور کار این جلسه بود که با حضور مسئولین مربوطه در خصوص آن بحث شد که پس از موافقت اعضای حاضر در کمیسیون، مقرر گردید که تا پایان سال جاری مورد بهره برداری برسد.

ادامه این جلسه با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین برگزار شد که در این نشست پیرو موضوعات شهرسازی، نحوه ارجاع کار به ناظرین ساختمان، جریان ذیصلاح و توزیع عادلانه نظارت بین مهندسین بحث و بررسی صورت گرفت.

همچنین در این کمیسیون در خصوص برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان که در راستای رونق ساخت و ساز برگزار خواهد شد بررسی صورت گرفت که مقرر گردید شهرداری در این حوزه نهایت همکاری را داشته باشد.

در ادامه، عبدالرزاقی رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر به ارائه راهکار برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی تاکید کرد.

وی همچنین خواستار استفاده از نخبگان در راستای بحث سامان دادن به سیما و منظر شهری شد.

در پایان نیز موضوع بام سبز در ساختمان ها مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که اعضای کمیسیون تاکید کردند ساختمان سازان باید ملزم به در نظر گرفتن این فضا در ساختمان شوند.

/پایان پیام/

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر قزوین

    منبع خبر

    شورای شهر قزوین

    شورای شهر قزوین یک شورای شهر در شهر قزوین می باشد

      نظرات