شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در پایان سال 1379 از پیکره شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جدا و از اول سال 1380 فعالیت خود را با تحت پوشش قرار دادن شهرستانهای بیرجند ، قاین ، فردوس ، طبس و نهبندان با مرکزیت بیرجند آغاز نمود .
 در ابتدای سال 1381 با الحاق شهرستان طبس به استان یزد ، قسمت برق طبس نیز ازاین شرکت جدا و به شرکت توزیع نیروی برق استان یزد پیوست . 
پس از آن براساس مصوبه مجمع عمومی در سال 1384 با تغییر موادی از اساسنامه حوزه فعالیت این شرکت در محدوده حوزه جغرافیایی استان خراسان جنوبی تعیین شد و در نتیجه شهرستان فردوس و بشرویه نیز از ابتدای سال 85 از شرکت جدا و به شرکت توزیع نیروی  برق خراسان رضوی پیوست .
با انتزاع قسمت برق فردوس محدوده جغرافیایی شرکت به حدود 98000 کیلومتر مربع کاهش یافته و پراکندگی تعداد مشترک در هر کیلومتر مربع از 1.6به 1.8  مشترک رسیده است که این میزان پراکندگی امر خدمت رسانی را مشکل تر از بسیاری از مناطق کشور نموده است .  
با تشکیل استان خراسان جنوبی نام شرکت از شرکت توزیع نیروی برق جنوب خراسان به شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی تغییر یافت و به موازات آن سه شهرستان وهشت شهر جدید در استان تشکیل گردید. 
 در اجرای مصوبه شماره   31-169/600  مورخ 16/12/1385 هیات محترم وزیران مبنی بر انتزاع شهرستان فردوس از خراسان رضوی ، این شهرستان از ابتدای سال 1386 مجدداً به استان خراسان جنوبی ملحق گردید.
 با تشکیل استان خراسان جنوبی نام شرکت از شرکت توزیع نیروی برق جنوب خراسان به شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی تغییر یافت و به موازات آن سه شهرستان وهشت شهر جدید در استان تشکیل گردید. 
  ارتقاء شهرهای سربیشه ، درمیان و سرایان به شهرستان وانتزاع آنها از بیرجند و فردوس و پیگیری مقامات سیاسی و اداری استان باعث شد که این شرکت نیز در سال 84 در تشکیلات سازمانی خود تجدید نظر کرده و نسبت به ارتقاء واحدهای برق شهرستانهای مذکور به اداره مستقل در چارت جدید سازمانی و تصویب آن در مجمع عمومی اقدام نماید . 
براساس ماده واحده «قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها» مصوب 9/12/1384 مجلس شورای اسلامی و  آیین‌نامه اجرائی قانون مصوب  13/3/1386  هیات وزیران و پس از فعالیتهای کارشناسی گسترده که با مشارکت جمعی خبرگان صنعت برق انجام یافته است شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از تاریخ 1/6/1386 مستقل ومستقیما زیر نظر شرکت توانیر انجام وظیفه می نماید . 
در حال حاضر این شرکت با تعداد 246 نفر پرسنل خدمات خود را به تعداد 345000 مشترک شهری و روستایی  ارایه می نماید