معاون شرکت برق خراسان جنوبی خبر داد: بهای برق چاههای کشاورزی در صورت همکاری در برنامه‌های کاهش پیک بار تابستان رایگان محاسبه می شود

معاون شرکت برق خراسان جنوبی خبر داد: بهای برق چاههای کشاورزی در صورت همکاری در برنامه‌های کاهش پیک بار تابستان رایگان محاسبه می شود

معاون فروش وخدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت : چاه‌های آب کشاورزی، سهم قابل توجهی در مصرف انرژی برق و افزایش پیک بار استان داشته و بالطبع نقش چشمگیری هم در برنامه‌های پیک سایی تابستان ایفا می‌کنند .

به‌گزارش  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی ربرق خراسان جنوبی ، محسن بخشایی اظهارکرد : این شرکت در حال حاضر به 5436 مشترک کشاورزی خدمات ارائه می‌کند که 2005 اشتراک مربوط به چاه آب کشاورزی بوده که 20 درصد سهم مصرف انرژی استان را به خود اختصاص می‌دهند .

وی با اشاره به برنامه‌های تشویقی مدیریت مصرف برق در بخش کشاورزی اظهار داشت: در صورت عدم استفاده از انرژی برق در حداقل چهار ساعت در بازه زمانی 12 ظهر تا 18 شب در تابستان امسال ، در قبال هر روز همکاری، 20 ساعت بقیه شبانه روز، مصرف برق رایگان است .

معاون فروش وخدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی تصریح کرد: همچنین چاههای کشاورزی در صورتیکه از انرژی برق به مدت 31روز و هر روز حداقل چهار ساعت در ساعت‌های 12 ظهر تا 16 استفاده نکنند و یا به صورت 24 ساعته و به مدت حداقل هفت روز در ماه مصرف نداشته باشند ، ضمن بخشودگی کامل صورت‌حساب برق مصرفی انشعابات کشاورزی همکار در برنامه پیک بار تابستانی و پاداش های مازاد بر این مبالغ را به همراه دارد .

وی با اشاره به این که در راستای اجرای طرح فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی "فهام"، این شرکت تاکنون 1799 دستگاه کنتور هوشمند روی چاه‌های آب کشاورزی نصب کرده است، افزود: به منظور اجرای برنامه های کاهش پیک بار تابستان و کنترل و مدیریت از راه دور انشعابات ، تاکنون طرح تجهیز 1655 چاه کشاورزی به تابلوی هوشمند قطع از راه دور انجام و بقیه نیز دردست اقدام است .

بخشایی با بیان اینکه در برنامه کاهش اوج بار تابستان سال جاری، برای بخش کشاورزی 7.5 مگاوات از سوی شرکت توانیر برای استان خراسان جنوبی  پیش بینی شده بیان  کرد: در سال گذشته 241 مشترک کشاورزی با این شرکت همکاری داشته و مبلغ 1430 میلیون ریال پاداش همکاری در صورت حساب برق مصرفی آنان اعمال شده است .

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

   نظرات