شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

آرمان شرکت:

سرآمد در خلق ارزش و پیشرو در ارائه خدمات

بیانیه چشم انداز:

پایدار و پویا در راهبری و مدیریت تامین و توزیع برق مطمئن، چابک و سرآمد در پاسخگوئی به انتظارات تمامی طرفهای ذینفع در سایه مسئولیت پذیری اجتماعی، دارا بودن شبکه و تاسیسات هوشمند و با حداقل اتلاف انرژی و پیشرو در گسترش و ارتقای فرهنگ عمومی مصرف انرژی الکتریکی در جنوب کشور

بیانیه ماموریت:

به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت برق کشور و به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی توانیر؛ مسئولیت توزیع برق مطمئن و پایدار در سطح استان هرمزگان را عهده داریم و با اتکای به سرمایه های انسانی کارآمد و متخصص، شبکه و تجهیزات مناسب و ابزارهای بروز مدیریتی تلاش می کنیم مشتریان و سایر ذینفعان از دریافت خدمات و برق مطمئن و پایدار بهره مند و راضی بوده ، و امیدواریم کارکنان ما با بکارگیری تجهیزات و دانش روز، همواره در تداوم موفقیت شرکت و ارتقای بهره وری و اثربخشی همراه و همگام باشند.

استراتژی شرکت :

مدیریت بهینه منابع و بهبود فرآیندها با بهره گیری از دانش نوین