همایش قبض سبز در شرکت توزیع برق

IMG_۷۶۲۵.JPG

همایش قبض سبز با موضوع حذف قبوض کاغذی برق با حضور مهندس ذاکری مدیرعامل شرکت توزیع برق ، مامورین قرائت کنتور و کارشناسان مشترکین استان برگزار شد.

این همایش با موضوع حذف صورتحساب های کاغذی برق برگزار و روشهای نوین ثبت نام مشترکین در طرح قبض سبز به مامورین قرائت کنتور ارائه شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در این همایش گفت: ماهیت و اساس شرکت توزیع برق به صورت خودگردان است و تمام درآمدهای آن وابسته به وصول مطالبات از مشترکین می باشد. مهندس محمد ذاکری ادامه داد: مهمترین بخش درآمدی شرکت نیز قرائت کنتور است و صورتحساب های صادره به قرائت صحیح لوازم اندازه گیری مشترکین بستگی دارد.

وی اضافه کرد: عملکرد و فعالیت های شرکت توزیع برق در تمام بخش ها بخاطر ارتباط مستقیم مامورین قرائت کنتور با مردم وابسته به رفتار و عملکرد مامورین با مشترکین است.

معاون فروش و خدمات مشترکین نیز در این همایش گفت: عملکرد شرکت و درآمدهای آن وابسته به وصول مطالبات است و  مامورین قرائت کنتور در این مورد نقش حساس ایفا می کنند. دکتر مهرداد حاجی زاده افزود: در بخش قرائت نیز در حال بروز رسانی نرم افزارهای قرائت کنتور هستیم که در پی آن روشهای قرائت نیز تغییر خواهد کرد.

در پایان این همایش نیز از مامورین قرائت کنتور که بیشترین درصد قرائت و وصول مطالبات را داشته اند قدردانی شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

  شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

  شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

   نظرات