هشتمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد + مصوبات

هشتمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد + مصوبات

هشتمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد + مصوبات


هشتمین جلسه هیات مدیره سازمان روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

۱)موضوع نحوه برگزاری انتخابات بازرسی طبق شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به شماره ۱۰۳۳۲/د/ش م مصوب ۱۳۹۷ مطرح و از شیوه نامه مذکور الگوریتمی تهیه و مراحل آن توضیح داده شد. مواردی به شرح ذیل که باید توسط هیات مدیره تعیین تکلیف شود جهت بررسی و مشخص شدن وضعیت، به رای گذاشته شد و مصوب گردید:

- هر نفر می تواند حداکثر وکالت دو نفر دیگر را قبول نماید.

- نحوه وکالت مطابق شیوه نامه از دو روش باشد: دفترخانه رسمی و یا ثبت در دبیرخانه دفتر مرکزی سازمان استان.

۲)موضوع اصلاح روند ثبت پروژه های گروه "الف" و پروژه های کوچک مطرح و گردش کار پیشنهادی گروه "الف" مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با اصلاحاتی تصویب شد. در خصوص ثبت پروژه های کوچک زیر ۱۲۰ متر مربع مقرر گردید برای بررسی بیشتر در جلسه بعدی مطرح گردد.

۳)موضوع بررسی هزینه برگزاری مسابقات ورزشی استانی بر اساس ارقام مندرج در بودجه مصوب مجمع عمومی مطرح و مورد تایید قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات