آموزشی – کلیپ شماره دو: یکطرفه سازی خیابان های اصلی شهر قوچان

آموزشی – کلیپ شماره دو: یکطرفه سازی خیابان های اصلی شهر قوچان

کلیپ شماره دو:

جزئیات طرح یک طرفه سازی خیابان های اصلی شهر قوچان

تهیه شده در روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری قوچان

سایر کلیپ های مرتبط:

کلیپ شماره یک: معضل ترافیک شهر قوچان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قوچان

  منبع خبر

  شهرداری قوچان

  شهرداری قوچان

  شهرداری قوچان یک شهرداری در شهر قوچان می باشد

   نظرات