آموزشی- طرح یک طرفه سازی خیابان های اصلی قوچان (موشن گرافی)

آموزشی- طرح یک طرفه سازی خیابان های اصلی قوچان (موشن گرافی)

کلیپ شماره اول:

معضل ترافیک قوچان

تهیه شده در روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری قوچان

سایر کلیپ های مرتبط:

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قوچان

  منبع خبر

  شهرداری قوچان

  شهرداری قوچان

  شهرداری قوچان یک شهرداری در شهر قوچان می باشد

   نظرات