برگزاری جلسه پیشکسوتان...

برگزاری جلسه پیشکسوتان...

بنام خدا

بنا به گزارش روابط عمومی سازمان...

جلسه شورای مشورتی پیشکسوتان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس ساعت ۱۶ مورخه ۵-۱۰-۹۷ در

محل سازمان تشکیل شد.

دراین جلسه ریاست محترم سازمان آقای مهندس سید محی الدین غازی گزارش عملکرد شش ماهه سازمان را به

سمع و نظر حاضرین رساندند.

سپس درخصوص سیستم ارجاع -ساختمان سازمان-بیمه اعضا و ارائه طرح جهت پیشبرد هرچه بهتر مقاصد سازمان

و رفع مشکلات کاردانها به بحث و بررسی پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

منبع خبر

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس یک انجمن می باشد

نظرات