حضور روابط عمومی شهرداری شوشتر در جلسه کمیته فرهنگی رونمائی از مستند شهید کجباف

حضور روابط عمومی شهرداری شوشتر در جلسه کمیته فرهنگی رونمائی از مستند شهید کجباف

حضور روابط عمومی شهرداری شوشتر در جلسه کمیته فرهنگی رونمائی از مستند شهید کجباف

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شوشتر

  منبع خبر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر یک شهرداری در شهر شوشتر می باشد

   نظرات