آگهی مزایده عمومی شهرداری شوشتر

آگهی مزایده عمومی شهرداری شوشتر

*آگهی مزایده عمومی شهرداری شوشتر*

شهرداری شوشتر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۹۶ پنجم شورای اسلامی شهر شوشتر، نسبت به واگذاری یک واحد تجاری در مجتمع ولیعصر واقع در میدان ۱۷ شهریور ابتدای خیابان طالقانی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

تاریخ شروع اسناد ۹۷/۱۰/۱۱

تاریخ پایان فروش اسناد ۹۷/۱۰/۲۴

♦ روابط عمومی شهرداری شوشتر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شوشتر

منبع خبر

شهرداری شوشتر

شهرداری شوشتر

شهرداری شوشتر یک شهرداری در شهر شوشتر می باشد

    نظرات