بازدید شهردار خرمشهر از نمایشگاه صنایع دستی

بازدید شهردار خرمشهر از نمایشگاه صنایع دستی

بازدید شهردار خرمشهر از نمایشگاه صنایع دستی

داود دارابی شهردار خرمشهر ..........

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات