بیست و‌پنجمین کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر برگزار شد.

بیست و‌پنجمین کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر برگزار شد.

بیست و‌پنجمین کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر سمنان این کمیسیون  که با حضور مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و  مدیر موسسه فرهنگی وهنری آوای صلح پاژ در خصوص  ساخت پرنده های صلح و دوستی تشکیل شد  ، رئیس کمیسیون فرهنگی شورا، ساخت  این پرنده ها را انعکاس پیام صلح ایران به سراسر جهان دانست و‌گفت : فرهنگ اسلامی ایران ، فرهنگ‌محبت ، دوستی و صلح است .

محمد همتی افزود :  صلح از درون جامعه رشد می کند  بنابراین  آموزش مهارت های اجتماعی و فرهنگ سازی ، یکی از مولفه های اصلی و زمینه ساز توسعه صلح و دوستی است .

مدیر موسسه فرهنگی و هنری آوای صلح پاژ نیز هدف از ساخت ۲۰ هزار پرنده صلح و‌دوستی را جذب گردشگر و رساندن پیام صلح به تمام دنیا عنوان کرد و‌خواستار همفکری اعضای شورای شهر  جهت جانمایی این پرنده ها شد.

در پایان این کمیسیون پس از بررسی نامه ها و درخواست های شهروندان ، ادارات و دستگاههای اجرایی پیرامون نامگذاری معابر ، برگزاری برنامه های اجتماعی فرهنگی ،مقرر شد تصمیم گیری نهایی جهت راهکارهای اجرایی وتامین فضای مناسب جهت جانمایی این پرنده های صلح و دوستی در جلسه رسمی شورا بحث و بررسی شود .

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سمنان

    منبع خبر

    شورای شهر سمنان

    شورای شهر سمنان یک شهرداری در شهر سمنان می باشد

      نظرات