دیدار یا رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

دیدار یا رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

روز گذشته سوم دی ماه ۹۷ #رئیس_شورای_شهر_مهدیشهر، #شهردار_مهدیشهر به همراه نماینده مجلس، فرمانداران سمنان – مهدیشهر و سرخه، شهرداران و روسای شوراهای شهرهای سمنان – شهمیرزاد و درجزین
دیداری با دکتر جمالی نژاد معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در تهران داشتند.

✅ اصیل منش #رئیس_شورای_شهر_مهدیشهر به بخشی از مصوبات جلسه فوق به شرح ذیل اشاره ای داشت:
◽تخصیص یک دستگاه ماشین زباله
به مهدیشهر
◽تخصیص وام با بهره ۴ درصد
◽تخصیص یک دستگاه لودر به مهدیشهر
◽تخصیص قیر رایگان
◽برنامه ریزی جهت جلسه با وزیر کشور جهت صدور مجوز جذب نیرو برای شهرداری
◽کمک جهت نوسازی ناوگان حمل ونقل
درون شهری

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر مهدی شهر

    منبع خبر

    شورای شهر مهدی شهر

    شورای شهر مهدی شهر یک شورای شهر در شهر مهدى شهر می باشد

      نظرات