نخستین کارگاه تخصصی استانی آموزش هرس درخت و درختچه های سطح شهر سنندج به روایت تصویر

نخستین کارگاه تخصصی استانی آموزش هرس درخت و درختچه های سطح شهر سنندج به روایت تصویر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات