ضرورت آموزش های شهروندی در موضوعات آسیب های اجتماعی در نقاط حادثه خیز شهری

ضرورت آموزش های شهروندی در موضوعات آسیب های اجتماعی در نقاط حادثه خیز شهری

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات