دستفروشان ماهی در بازارچه مرغ و ماهی ساماندهی می شوند

دستفروشان ماهی در بازارچه مرغ و ماهی ساماندهی می شوند

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

  منبع خبر

  شورای شهر گرگان

  شورای شهر گرگان

  شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

  نظرات