حضور فاطمه شیرزاد سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت در مراسم های مختلف روز رشت

حضور فاطمه شیرزاد سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت در مراسم های مختلف روز رشت

به روایت تصویر ؛
حضور فاطمه شیرزاد سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت در مراسم های مختلف روز رشت
حضور فاطمه شیرزاد سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت در مراسم های مختلف روز رشت

بازدید فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی شهر رشت از ایستگاه سلامت مستقر در پیاده راه فرهنگی همزمان با دوازدهم دی مصادف با روز رشت
حضور فاطمه شیرزاد عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر در نشست تخصصی رشت پژوهی در تالار گفتمان شهرداری به مناسبت روز رشت
عیادت فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت بهمراه جمعی از مدیران و نیروهای آتش نشانی از احمد احمد نیا رئیس ایستگاه ۱۴ آتش نشانی شهرداری رشت
حضور فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی شهر رشت بهمراه جمعی از مدیران و پرسنل آتش نشانی در بیمارستان ولایت و تقدیر از زحمات مدیریت و پرسنل این بیمارستان به منظور ارائه خدمات به بیماران سوانح سوختگی به مناسبت روز رشت
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات