هشتمین جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ساری در سال دوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر ساری

هشتمین جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ساری در سال دوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر ساری

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات