روابط عمومی شهرداری رامسر/ اجرای نقش مایه های صنایع دستی منطقه رامسر شامل نمد چادر شب و نقش مایه های سنتی ایرانی بر روی پست های مخابراتی و برق در نایحه ۲ با همکاری هنرمندان انجمن هنرهای تجسمی رامسر اجرا گردید.

روابط عمومی شهرداری رامسر/ اجرای نقش مایه های صنایع دستی منطقه رامسر شامل نمد چادر شب و نقش مایه های سنتی ایرانی بر روی پست های مخابراتی و برق در نایحه ۲ با همکاری هنرمندان انجمن هنرهای تجسمی رامسر اجرا گردید.

شهرداری رامسر به منظور زیباسازی فضای محیطی در نایحه ۲ با استفاده از تابلوهای برق و کافوهای مخابراتی اقدام به طراحی نقش مایه های صنایع دستی منطقه رامسر، شامل نمد چادر شب و نقش مایه های سنتی ایرانی کرده است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

  منبع خبر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

   نظرات