اقدام نیروهای خدمات شهری به منظور رفع آبگرفتگی معابر

اقدام نیروهای خدمات شهری به منظور رفع آبگرفتگی معابر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نهاوند

  منبع خبر

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند یک شهرداری در شهر نهاوند می باشد

   نظرات