گزارش تصویری برگزاری مجمع فوق العاده و انتخابات بازرسان

گزارش تصویری برگزاری مجمع فوق العاده و انتخابات بازرسان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات